21 از 180:/

امروز صبح خواب دیدم دارم از استاد الک سوال میکنم میانترم چند شدم
یه نگاه به برگهاش انداخت و گف 21شدی!
معمولا میانترمای این استاد از 25!تو خواب ازش پرسیدم از چند گف از 180 شدی 21
توخواب برگهامتحان میانترم جلو چشام رژه میرف که چیا رو نوشتم و چی ننوشتم

بیدار شدم و کل صبح نتونستم کاری بکنم از بس وضوح داشت اون خوابم!

+ینی میشه این ترم به خیر بگذره!قول میدم ترم بعد از اول ترم بخونم دیگه

++نداشتن لبتاب ینی اینکه وقتی لبتاب زینب دستته تا کد بنویسی برا پروژه میای تو وبلاگت!

+++چند روزه تنها تفریحات زندگیم شده غذا خوردن!آهنگ لیلای من محسن نامجو!تلفن حرف زدن!خوندن اسمس!در آخر خوابیدن با صدای رادیو...چند روز پیش یه سرکی کشیدم تلگرام که هیچ آدمی حالمو نپرسیده بود!اها جز فاطمه:)

همین دیگه اومدم بنویسم ثبتش کنم!برم پی زبان اسمبلی و پروتئوس و این چرت و پرتا!

بعدا نوشت:میانترم هفت و نیم از سی شدم!!!

میم کاف ۰ ۱۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان